Yönetimden

 

Değerli iş ortaklarımız, kıymetli paydaşlarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız;

1996 yılında başlayan ve bu günlere kadar devam eden sanayi yolculuğumuzda 27 yılı geride bıraktık. Kurumumuzun geçmişi 27 yılı aştı.

İnanıyorum ki, çalışkanlık ve kurduğumuz karşılıklı güven ilişkileri bizi bugünlere taşıyan en büyük değerler oldu.

Birlikte çalışarak elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Kısa vadeli düşünmüyoruz. Sektörümüzü, ülkemizin ekonomik gelişmelerini, uluslararası konjonktürü inceleyerek, planlarımızı uzun vadeli olarak oluşturuyoruz.

Özellikle teknoloji ve altyapı çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Böylece ürün kalitemizi ve verimliliğimizi daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

Globalleşen dünyada rekabet edebilmek için insan kaynağımıza da yatırım yapmanın zorunluluk olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı bu kapsamda planlıyor ve faaliyet gösterdiğimiz alanda güçlü bir küresel oyuncu olmak vizyonu ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

SEN-PA olarak katma değerli ve yenilikçi ürünlerimizin odağında insan ve insan sağlığı olduğunun bilincindeyiz. 2020 yılı ile birlikte içinde bulunduğumuz bu süreç, insan sağlığı için ekstra çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğu bir dönemi getirdi. Sağlıklı bir hayatın insana verilebilecek en güzel hediye olduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri alırken, müşterilerimiz aracılığı ile ulaştığımız tüm insanların sağlığına olumlu bir katkı sunabildiğimiz için mutluyuz.

Önümüzdeki dönemde de kaliteli ve yenilikçi ürünler üretmek ve proje yatırımlarına destek olmak arzusundan hiçbir zaman taviz vermeden tüm paydaşlarımızın desteğiyle teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak, sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.

27 yıllık üretim serüvenimizde bizlere inanan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımla,
Selim Oğuzlu