İK Politikası

 

SEN-PA, çalışanlarına saygılı ve onurlu bir şekilde davranma konusunda uzun ve gururlu bir geçmişe sahiptir.

SEN-PA kültürünün ayırt edici özelliği, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve içinde bulunduğumuz topluluklara gösterdiğimiz dürüstlük, karşılıklı güven ve gizlilik prensibidir.

Etik İş Davranışı

Bu İnsan Hakları Politikası Beyanı, SEN-PA'nın iş etiği ve uyum programının temel taşıdır ve SEN-PA çalışanlarının işlerini adil, dürüst ve İnsan Haklarını koruyanlar da dahil olmak üzere tüm geçerli yasa, kural ve düzenlemelere uygun olarak yürütmesini gerektirir. Şirket, bu yönergelere uyumu dahili olarak izlemek ve olası ihlallerin raporlanmasını kolaylaştırmak için uygun mekanizmalara sahiptir.

İşçi Haklarının Korunması

SEN-PA, çalışanlarına açık ve dürüst iletişimi teşvik eden ve ticari faaliyetlerinin tüm yönlerinde haysiyet, saygı ve çeşitliliği kucaklayan güvenli, ayrım gözetmeyen bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eden bir İşverendir. SEN-PA ayrıca, her türden zorla, borç karşılığı veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını ve örgütlenme özgürlüğünü destekler. İnsanların mecbur oldukları için değil, istedikleri ya da ihtiyaç duydukları için çalışmaları gerektiğine inanır ve destekler.

Çocukların ve Genç İşçilerin Haklarının Korunması

SEN-PA, çocukların her türlü istismarına karşıdır. SEN-PA çocuk işçi çalıştırmaz. Ayrıca çocukların cinsel istismarı suçunu önlemek ve cezalandırmak için usulüne uygun olarak çıkarılan yasaları destekler ve bu konularda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapar. Gençler için örgün eğitime bağlı eğitim, öğretim veya çıraklık programlarının oluşturulmasını teşvik eder.

Fırsat eşitliği

Dünya çapındaki pazarda bulunan kültürel farklılıkları tanıyor, saygı duyuyor ve kucaklıyoruz. İş yerimiz, hedefimizin yeteneğe dayalı olarak tüm kültür ve kesimlerden en iyi insanları çekmek, geliştirmek, teşvik etmek ve elde tutmak olduğu bir meritokrasi kültürünü benimsemiştir. Ayrımcılık ve tacizin hiçbirtürlüsüne tolerans göstermeyiz.

Tazminat

Tazminatın yasal minimumları karşılaması standardına bağlı kalırız, aşabilir ama aşağısında kalamaz ve endüstri standartlarına uygun olması temel hedeftir. Ücretlendirme felsefemiz çalışanlara açıkça iletilir ve yürürlükteki tüm yasalara tam olarak uygundur.

Halklarla İlişkiler

Değerlerimiz çerçevesinde, faaliyet gösterdiğimiz topluluklardaki insanların kültürlerine, gelenek ve değerlerine saygı duyuyor, ihtiyaçlarını, endişelerini ve isteklerini dikkate alıyoruz.

Uygulama

Bu İnsan Hakları Politikası Beyanı, tüm çalışanların eğitim aldığı Şirketin iş etiği ve uyum programı aracılığıyla uygulanır. SEN-PA'nın web sitesinde yayınlanmaya devam eder. SEN-PA’nın İnsan Kaynakları Politikası beyanı, İnsan Kaynakları departmanı tarafından hazırlanmış ve uygulaması düzenli olarak gözden geçirilmektedir.